EL BOMBARDEO
(DA HONG ZHA)
Programación en La Paz

Género: Acción
Duración: 96 min.
Director: Xiao Feng
Actores: Bruce Willis, Ye Liu, Adrien Brody, Fan Bingbing, Nicholas Tse, William Chan, Fan Wei, Janine Chang, Simon Yam, Eric Tsang, Eva Huang, Liu Xiaoqing, Gang Wu, Yuanzheng Feng, Tenma Shibuya, Song Seung-heon, Bing Hu, Geng Le

Programación

Ciudad:
Fecha:

Cine Center (MegaCenter)